درست یا غلط بودن پروژه دانشجویی مختلط


سؤال :

با سلام می خواستم بدونم که انجام پروژه دانشجویی به صورت مختلط درست است یا نه؟ یعنی چه اشکالاتی داره؟؟ 1 پروژه توسط یکی از اساتید تعریف شده که افرادی که براش انتخاب شدن هم خانم هستند و هم آقا،من به زمینش علاقه دارم ولی موندم که قبول کنم یا نه و دلیلش هم همین مختلط بودنه،چون یک مقدار احساس میکنم که از نظر عقیدتی هم افراد گروه با هم تفاوت هایی دارند.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم تا می توانید از محیط های مختلط دوری کنید. دوری از این فضاها به تقوا نزدیک تر است و حضور در محیط مختلط انسان را به ورطه گناه و خراب شدن زندگی آینده او را در پی دارد و این موارد متاسفانه در اجتماع امروز بسیار زیاد است. و حتی اگر هیچ راهی نداشت و مجبور شدید در محیطی مختلط حضور پیدا کنید و افراد مجموعه خیلی مراعات حدود نامحرمی را نمی کنند ، شما تلاش زیادی داشته باشید که این حدود را رعایت کنید ، کم کم افراد به این تقید شما احترام می گذارند. در بندگی خداوند موفق باشید

عکس مشاور
مشاور: روح الله امامی پور

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#پروژه دانشجویی
#مختلط