مقایسه من با خانم دوستش


سؤال :

سلام. ۱ ساله عقد کردم همسرم مدام منو از همه لحاظ با خانم دوستانش و هر کس دیگه ای مقایسه میکنه و هیچوقت هم از من راضی نیست من احساس میکنم دیگه دوسم نداره چیکار میتونم بکنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم کاملا در خطایی همسر شما فقط روش انتقال غلطی در پیامهایش دارد او گمان می کند که دارد در این مقایسه ها ، شما را به سمت نشانه هایی که دوست میدارد راهنمایی می کند و خبر ندارد که شما از این مقایسه ها به چه نفرتی می رسید کافیست به وی بگویید : متوجه شده ام شما دراین مقایسه ها پیام پوشیده ای داری که متمایل به آن هستی ، چون مقایسه مرا از گرفتن پیامت به سمت فشار و رنجش روحی سوق میدهد ، درخواستم این است که بدون مقایسه درخواست ها و تمایلاتت را مطرح کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مقایسه