رسیدن ب عشقم


سؤال :

من و عشقم ب هم علاقه داریم اما پدرعشقم از وقتی فهمیده ما دوست مجاری بودیم نمیزاره ب هم برسیم باید چیکار کرد؟؟


جواب :

سلام اول باید در مورد خودتون وعشق تون توضیح بدین که چن ساله این ودرچه وضعیتی هستین دوم اگر با هم تناسب داشتین باید پدرشو راضی کنه با مشاوری مثل من مشورت کنه تا راضی بشه 09155045498 حاج کاظم

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#زودرنج