سهل نگاری در نماز خواندن


سؤال :

سلام من موقع خواستگاری از ایشان درباره نماز خواندن پرسیدم و ایشان گفتند که نماز می خوانم اما بعد از ازدواج فهمیدم که برای نماز سهل انگار است و اوایل با تذکر من نماز می خواند و حالا که مدتی گذشته است وقتی می پرسم نماز خواندی یا ناراحت می شود یا به دروغ می گوید که خوانده ام به نظر شما چکار باید بکنم که به نمازش اهمیت بدهد؟ دوست ندارم مانند بچه هایی که می خواهند تازه نماز خواندن را شروع کرده اند دایما به او تذکر بدهم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم خیلی عاطفی و مهربان ، میزان رنج و فشاری که از مسئله نماز وی داری ، بدون آنکه شکایتی بکنی و بحثی راه بیاندازی و ایرادی بگیری ، شفاف و مفصل همه عقده ها و رنجهایت را در این مورد و آرزویی که داشتی برایش شرح بده و بخواه که از این رنج رهایت کند و هیچ حکم بخوانی نکن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز