نحوه عکس العمل در برابر تفاوت ها


سؤال :

سلام همسرم به غذا های فوق العاده خوشمزه علاقه زیادی دارد و خانواده همسرم برایشان خیلی اهمیت دارد که طعم غذا چه باشد به خاطر همین هر وقت حرف از غذا می شود یا به مهمانی می روم به خاطر اینکه خودم در توان خودم نمی بینم ناراحت می شم و در ضمن من در جمع هم نمی توانم خوب صحبت کنم و از گوش دادن ها ی زیاد ذهنم خسته می شود در صورتی که خانواده همسرم اجتماعی فوق العاده هستندچه کنم


جواب :

سلام 1-شما باید به میل همسرتان اهمیت دهید چون مومن با میل همسرش رفتار می کند واین موضوع از هر چیزدیگری مهمتر است -2-شما وقتی سعی کنید از نظر اخلاقی و رفتاری همسرتان را راضی نگه دارید سایر موضوعات ،مثل نظر خانواده همسر و یا همنشینی زیاد با انها زیاد اهمیتی ندارد.پس شما سعی کنید که استقلال زندگی خود را بالا ببرید و فقط برای همدیگر زندگی کنید نه اینکه برای دیگران وحرف دیگران زندگی کنید 3-اصلا فکر خود را درگیر این موضوعات جزئی نکنید بلکه سعی کنید که با همسرتان زیاد صحبت کنید و در مقابل او کم حرف نباشید .وقتی به خوبیهای خودتان وهمسرتان و راضی کردن او فکر کنید دیگر افکار منفی شما را اذیت نخواهد کرد وتصمیم بگیرید که با این افکار منفی مقابله کنید و انها را متوقف نمایید .حتما موفق خواهید شد. 4-نتیجه این برنامه را که هرروز انجام می دهید بعد از دو هفته گزارش دهید .

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها:


#تفاوت _ اجتماعی بودن _ اهمیت _ غذا