نوشتن نامه


سؤال :

سلام. همسرم اهل نوشتن نامه عاشقانه برام نیست.میتونین کمکم کنین و یه ایده ای بدید؟


جواب :

سلام شما بنویس و آخرش بنویس جوابم رو پشت کاغذ برام بنویس

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#ناکه_ عاشقانه