کوه دنا


سؤال :

سلام.من خانمی هستم که یکسال صیغه محرمیت خوندم.خودم مدرکم کارشناسی ارشد دارم و استاد دانشگاهم وبیست وشش سال سن دارم ولی نامزدم لیسانس داره و الان پایه دو حوزه علوم اسلامی است.وهیچ درآمدی نداره وقرار است وقتی عروسی کردیم پیش خانواده پدر شوهرم زندگی کنیم.تو این یکسال حتی ی حلقه نامزدی هم برام نخریدن.ولی خانوداه نامزدم خیلی بی اهمیتم میکنن وبیشتر مواقع من و نامزدم باهم بحثمون میشه.بیشتر به خاطر این که خودم خیلی اجتماعی هستم ولی عر وقت فامیلم نامزدم دعوت میکنن اصلا شرکت نمیکن.و توجمع که هستیم با هیچ کس حرف نمیزن.فقط تو جمع خانواده های ما اینطور.این کارش خیلی اذیتم میکن.نمیدونم چکار کنم.خیلی هم بیخیال وضعیت مالی .همیشه میگه من همین هستم که میبینی.و دستش تو جیب باباش وهیچ هزینه ای برام نمیکن.یعنی نداره.ولی هیچ تلاشی هم نمیکن برا بهتر شدن زندگیمون.لطفا راهنمایی بکنید؟؟؟


جواب :

سلام -1- شما باید بدیهای هسمرتون رو بشناسید مثل اینکه زیاد اجتماعی نیست و اینکه الان در حال تحصیله و در امد انچنانی نداره 2-همسرتون رو همانگونه که هست بپذیرید ودنبال تغییر او در کوتاه مدت نباشید و الا همیشه از این اخلاقش زجر می کشید 3-بدانید که صفت اخلاقی او به راحتی عوض نمی شود همانطور که صفات شما عوض نمی شود - 4-شما با هر کسی ازدواج می کردید 30 درصد بدی را داشت -پس رفتار متناسب با ان بدی را از خود بروز دهید - و اصلا اورا مجبور نکنید که بخاطر شما شرو ع اجتماعی شود بلکه در طول 1 تا 3 سال کم کم می توانید او را تا حدودی اجتماعی کنید ولی اگر هم عوض نشود شما بگویید که من همسرم را همینگونه که هست وبه خاطر 70 درصد خوبیش دوست دارم - 5- در مورد اوضاع کاری ومالی زیاد به او تذکر ندهید چون باعث شکستن غرور او میشود -مطمئن باشید که او از بیکاری بیشتر از شما زجر می کشد -با کارهایی مثل روضه گرفتن و صدقه دادن و بیداری بین الطلوعین ونماز اول وقت به افزایش روز خود وهمسرتان کمک کنید -

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها:


#کم حرف
#بیخیال