خیانت شوهر


سؤال :

سلام.من به شوهرم اعتماد دارم و میدونم پسر خوبیه.ولی چن ماه پیش توی تلگرامش فهمیدم به دختری پی ام داده و وقتی ازون دختر پرسیدم و بازم پرسیدم و از شوهرم پرسیدم و بارها دروغ شنیدم تا به واقعیت پی بردم . فهمیدم شوهرم در گذشته تحت تاثیر رفیق نابابش بوده و به دختری زنگ زده و سه بار اون دختر که بیحجابم بوده ملاقات کرده. خیلی اذیت شدم .اون دختر میگف خواستگاری بوده و بعدش میگفته بهم خواهر. ولی شوهرم میگه خواستگاری نبوده و گفتم بیا همو ببینیم تا ببینیم چی میشه و اصلا حرف نمیزده و خواهر نمیگفته.و در پی تموم کردن قضیه بوده.اون دختر دروغای زیادی بهم گفته.و من الان افسرده ام بی اعتماد شدم و نگرانم نکنه شوهرم اون دختر رو دوست داشته . اینم بگم که من شوهرم رو با خیلیا مقایسه کردم و اون میگه این کارم باعث شده دوباره به دختره پیام بده. چکار کنم.ایا میشه گفت اون دخترو دوست داشته چون بعد بار اخری که اونو دید خواستگاری سنتی برای من اومد.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اتفاقات گذشته نباید امروز آدمو خراب کنه حرفای اون خانم کذایی مهمتره یا گفته های شوهرتون علاوه براین اگه اون بدرد میخورد الان جای شما بود پس شکر کنین نکته اصلی اینه که مردا یه دل دارن اندازه گنجشک هرکی اونو صیدش کنه تا آخرعمر تومشتشه وکی بهتر وبیشتر اززن میتونه به شوهرش محبت کنه غافل بشین دزدا میدزدنش بدبینی روبزارین کنار خوشبخبت باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#وسواس فکری
#شک و بی اعتمادی
#خیانت