مجاب کردن همسر


سؤال :

سلام ببخشید همسر من یک برادر دارد پدر ایشان یک زمین به نام پسر کوچک تر کرده اند و هزینه رهن اجاره ای که پسر کوچکتر با همسرش در آن زندگی میکند را هم داده است همسر من فرزند اول است و طبقه پایین خانه پدرشان را همسرم می گوید پدرشان به همسر من داده است ولی چیزی به نام همسر من نیست. رابطه برادرشوهرم هم اصلا با همسرم خوب نیست از این می ترسم که روزی ما را از انجا بیرون کند ولی همسرم می گوید حرف پدر من سنده و او هیچ وقت جرات چنین کاری نداره نمیدانم چگونه همسرم را مجاب کنم که با بدون اینکه هیچ ناراحتی پیش بیاید با پدرش صحبت کند تا طبقه پایین را به اسم همسرم بزند تا در آینده خدایی نکرده هیچ مشکلی پیش نیاید


جواب :

سلام حرف شما درسته باهاش صحبت کن یا یک مشاور حقوقی برید آنقدر مثال براش می زنه از دادگاه ها تا قانع بشه فقط کافیه یکبار بره با یک عریضه نویس در دادگاه مشورت کنه بفهمه حرف شما کاملا درسته مگر آنکه سند و رسیدی از پدر داره و شما خبر ندارید

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#رودربایستی
#خانه
سؤالات مرتبط