زندگی در آپارتمان مشترک


سؤال :

oOoSaeedehoOo: سلام ببخشید شما تو کانال تون گفتین که نباید محل زندگی با خانواده همسر در یک ساختمان باشه ما بعد از عروسی مون قراره بریم طبقه پایین خونه پدر شوهرم بشینیم، گفتن که طبقه پایین را دادن به همسر من خودم هم به این امر راضی نیستم برای اولین بار که دراین باره با همسرم صحبت کردم خیلی ناراحت شدند و گفتند پدر مادر من و ما با بقیه فرق میکنیم لطفا اگ میشه منو راهنمایی کنین، چطور ایشونو راضی کنم


جواب :

سلام نکات گفته شده بصورت کلی بوده واستسنات وجوددارد بطوری کلی چنین مسئله ای مشکلات داشته است شما حس خودتو بگید نحوه ارتباطات بگید بهتراینس اونجا اجاره داده شود جای دگه اجاره شود مدیریت اونجا دست شما باشد کمک احسان به پدرمادر بیشتر شود شما فقط حس خودتو به ایشون منتقل اگه نیاز بود بگید بایک مشاور مشورت کنند

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#آپارتمان مشترک