وظیفه شوهر در گله عروس از مادرشوهر


سؤال :

Reza Aladdin: با سلام و وقت بخیر زمانی که همسر از مادر شوهر گله میکند اینجا وظیفه شوهر چیست؟؟ چطور میتواند نشان دهد که همسر را درک کرده ضمن اینکه به عقیده شوهر ، گله کردن و درد و دل کردن همسر(از دست مادر شوهرش) با مادر خودش آفت زندگیست آیا این عقیده شوهر درست است؟


جواب :

سلام صبر نباید طرف مادرت را بگیری و گرنه مشاجره درست می شه اگر واقعا ظلمی شده می تونی تایید کنی که با تو فضای تقابل درست نکنه سعی کن مستقیم هیچ وقت باهاش طرف نشی این حرف و عقیده شما درسته اما اگر از شما گوش شنوا نداره به مشاور مراجعه کنید او بهش بگه

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#گله
#وظیفه