شیوه همدلی با خانمها


سؤال :

سلام گفته می شود هنگامی که زنان با شما درد دل می گویند به او با دقت گوش کنید و به او توجه کنید ولی راهکار ارایه ندهید بلکه با او همدردی و همدلی کنید. خوب سوال اینه که این همدلی دقیقا چیه. با ذکر مثال مبسوطا توضیح دهید که همدلی چیست؟ گاه همسر ما مثلا در کاری احساس ناتوانی میکند و از عدم توانایی بر انجام ان کار ناراحت است. خوب می اید با ما درد و دل میکند بعد ما میگوییم نگران نباش درست میشه ان شاء الله با صبوری دفعه بعد موفق میشوی. و او ناراحت تر میشود و میگوید هر دفعه همینو میگی؟؟!!!


جواب :

همدردی در موردی که گفتید یعنی اینکه بگوید کاش میتونستم کمکت کنم در مواردی که توانایی انجام دارد عملا وارد شود مثلا نگوید بیابشین ظرف نشور خسته میشی بعدا بشور

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#همدلی
#درد دل