شغل


سؤال :

شوهرم دانشجو پزشکی است و من خیلی نگرانم که تو محیط کار و بیمارستان وسوسه بشه و عنان از کف بده،میل جنسی اش هم خیلی زیاده،با تعاریفی هم که از محیط بیمارستان و روابط دکتر و منشی و...شنیدم روز به روز داره حالم بدتر میشه باید چیکار کنم؟


جواب :

توصیه ما اینه که شما در مسایل زناشویی کم نگذارید اگر او اشباع بشه وسوسه نمیشه راحت. اگر میل زیاد را خواست کاهش بده سرکه طبیعی بخوره

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#شغل_ترس از خیانت