کنترل عصبانی


سؤال :

بعد از فوت مادرم خیلی زود ناراحت میشم میخوام کنترل کنم خودم رو کمکم کنید


جواب :

سعی کنید بهش زیاد فکر نکنید اگر موقع از دست دادنش گریه نکردید کار سخته وگر نه سعی کنی ببینید از چی بیشترناراحت میشید اگر یبوست یا کم خونی وجود داره این حالت تشدید میشه

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#زودرنجی