اخلاقی


سؤال :

باسلام خسته نباشیدخدمت شما آقای دکترمن شش سال ازواج کردم ومشکل نازایی داریم همسرم مدام سرکوفت به من می زنه می گه توهمش ضرری پول دعوادکترمیدم هرچی درمیارم همش فکرمکنه مساله پوله توزندگی فقط میره سرکارمیادهمش می گه پدرمادرت توراول کردن توسرراهی هستی پروشگاهی من همین چندوقت پیش رفتم تهران برای درمان که باردارشم دوهفته بایداستراحت داشته باشم تاآزمایش بارداری ولی روزعیدفطردعوای شدیدی بامن انجام دادوازنظرروحی بهم ریختم دیگه نمیدونم چه کارکنم کم آوردم میترسم بچه داربشیم بدترشه ممنوم لطفاکمک کنید...


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بعید است که مرد این عبارات را در وضعیت آرامش و بدور از تنش گفته باشد احتمالا شما برای مسایلت اول ایشان را به حالت پرخاشگری و تنش می رسانید و سپس از حرفهایی که در آن وضعیت گفته شده است ( که هیچ ارزش تشخیصی ندارد ) این تردیدها را پیدا کرده اید لازم است درسهای مرا با عنوان بنیانهای روانی زن و مرد و اصول درخواست از مرد در همین سایت ببینید تا به روش های غلط خود آگاه شوید و درگیر این برداشتها هم نشوید و آنها را به مسئله سخت باروری خودتان نسبت ندهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#طرح مسئله با شوهر