دوران عقد


سؤال :

سلام من تقریباً 5 ماه پیش عقد کردم ولی بخاطر دوری راه و شغل همسرم که هیچ مرخصی نداره مجبورم خودم فقط به دیدن خانواده همسرم برم و متاسفانه همسرم فقط 2 بار تونسته به دیدن خانوادم.بیاد و این کم کم احساس میکنم مشکل ایجاد میکنه از طرف ما طوری که احتمالا از طرف خانواده من دیگه اونطور که باید اجازه ندن منم زود زود برم. به همسرم میگم حداقل یه وقتی بذار دو ماه یه بار بیا دیدن خانوادم تا منم راحتر.بتونم رفت و آمد داشته باشم منزل شما تا عروسی.به هر حال خانواده منم انتظار دارن رفت و آمد داشته باشم همسرم باهاشون


جواب :

حرف درستی است اگر توانش رو داشته باشه باهاش صحبت کنید که این دوران خیلی خاصه اگر اتفاقی بیافته تا آخر عمر طرفین یادشون می مونه پس بهتره بهانه ای درست نکنیم

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#عصبانیت