دوران نامزدی


سؤال :

بنده بانامزدم خیلی خوبیم الحمدالله خداروشکر خوشبختیم دوران نامزدی هستیم ولی پدرم شدیدا اذیت میکنه دوست نداره همسرم بیاد خونمون دوست نداره بمونه خیلی شدید ازار میده مارو بارفتارش نامزدم عاصی شده بااینکه مداحه و بسیارفهمیه میگه من بخاطر تو نباشه پاتو اینجانمیزارم ومیگه هرگز رفتارهای پدرت رو فراموش نمیکنم پدرم خیلی باهاش صحبت کردیم ولی رفتارش هرگز تغیرنخواهد کرد ما بخاطر رفتارش داریم باتمام وجود کارامون رو میکنیم که زودتر عروسی بگیریم خلاص بشیم ازین همه فشار, درک نمیکنه پدرم مارو, نمیدونم دیگه چیکارکنم خیلی برااینده میترسم من به نامزدم حق میدم بخدا همش تقصیرپدرمه ولی مگه میشه من نامزدمو نبینم دلتنگش میشم اخه گناه من چیه؟ وقتی نامزدم سلام میکنه پدرم جواب نمیده حتی, خواهشا راه حلی نشونمون بدید دیگه خسته شدیم


جواب :

برخی از مردان به خاطر داشتن سابقه ذهنی از گذشته خودشون یا بخاطر دوست داشتن زیاد دختر و یا مشکل فرهنگی دست به این کار میزنند سعی کنید زودتر عروسی کنید به نامزد بگید هر طور ممکنه خودش را کنترل کنه واکنش در این ایام خطرناکه از مادر خواهران عمه می توانید برای کم شدن مشکل کمک بگیرید که باهاش صحبت کنن خودتون باهاش طرف نشد

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#پدر
#اذیت
سؤالات مرتبط