رابطه پدر با فرزند


سؤال :

من دو تا پسر دارم. 5 ساله و 3 ساله شوهرم با اولی خوب ولی اکثر موقع ها دومی رو خیلی دعواش میکنه البته بدون دلیل هم نیست ولی همون موقعیت های بوده که پسر اولی هم داشته ولی با اون خونسردی رفتار میکرده و میکنه ولی با دومی از اولش با دعوا رفتار میکنه پسر دومی من هم خیلی احساساتیه بر عکس پسر اولیم که منطقیه


جواب :

به شوهرتون اعلام خطر کنید خطری که بچه های پیغمبر خدا یعقوب برادرشان را به خاطر آن داخل چاه انداختند همسر شما حسادت را در ذهن فرزند شما می کارد که این حس بسیار سمی و خطرناک است و گناه دشمنی برادران در آینده به گردن همسر شماست . سعی کنید با لحن محبت آمیز و محترمانه و خیر خواهانه این مطالب را با او درمیان بگذارید اگر گفت دست خودم نیست بگو قبل از عکس العمل تا 10 شماره بشمار و بعد کمی فکر کن

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#عصبانیت