اعتقادی


سؤال :

سلام. من و شوهرم هفت ماهه عقد کردیم خانواده شوهرم رسم ندارن ک ما زن و شوهر پیش هم بخوابیم.اما خانواده من هیچ مشکلی ندارن.من و شوهرمم رابطه دخول نداریم.شوهرم حرفی نداره بیاد خونه ما بخابه اما بد میدونن ک برم خونشون بخابم. من دوست دارم باشوهرم همبستر بشم.ارامش بگیرم لطفا کمک کنین ممنون


جواب :

سلام هرزمانی صلاح دونستین آماده با خانواده ها در مورد حق مسلم شما حرف بزنم وراضی شون کنم 09155045498

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#ارامش