نفقه


سؤال :

سلام،شما در کانالتان گفتین خرج ومخارج زن در دوران عقد بر عهده خانواده او میباشد. ولی طبق ماده1102 خرج و مخارج زن یا همان نفقه بعداز عقد بر گردن شوهر میباشد. این یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خرج و مخارج زن قانونا بعد از عقد همانطور که شما می فرمایید به عهده مرد می باشد ولی عرفا و عادتا در خانواده های ایرانی چون دختر در خانه پدر است ، مخارج او هم در دوران عقد به عهده خانواده دختر می باشد. و این را هم توجه داشته باشید که وقتی زوجین می توانند انتظار زندگی شیرین و خیلی دلبرانه ای داشته باشند که بدنبال قوانین نباشند که جای قانون ، دادگاه است و زندگی جای ایثار است. زندگی تان شیرین موفق باشید

عکس مشاور
مشاور: روح الله امامی پور

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#نفقه