ملاک ازدواج .... راهکاربرای کنترل اعصاب


سؤال :

سلام خسته نباشین ... قبل از بیان سوالم تشکرمیکنم از شما به خاطر دراختیارگذاشتن اطلاعات و ریزوبم های خواستگاری و ازدواج.... سوالی داشتسلام خسته نباشین ... قبل از بیان سوالم تشکرمیکنم از شما به خاطر دراختیارگذاشتن اطلاعات و ریزوبم های خواستگاری و ازدواج.... سوالی داشتم ..حقیقت من معیارهایی برای ازدواج دارم ...میخوام یه زندگی معنوی داشته باشم ..اهل ترانه وگوش دادن به آن نیستم ..در مجلس عروسی که درآن ازرقص و این آهنگهای غیردینی استفاده میشه شرکت نمیکنم ... دوست دارم بایکی ازدواج کنم که وسیله ای باشه واسم برای رسیدن به خدا نه دوری از اون ...نه طوری که این هدایای الهی رو از دست بدم.. ..یک زندگی معنوی میخوام ..خودم اهل خمس هستم و پرداخت میکنم ...اهل نماز و ... هستم ...دوست دارم بچه های معنوی تحویل جامعه بدم ....ولی تاالان یه همچین خواستگاری نداشتم ..من دنبال صددرصدنیستم ..همچین آدمی وجود نداره ..ولی تایه جایی هم کفو هم باشیم ..نه من توزندگی بااون شخص افسرده بشم نه اون بازندگی بامن ... مادرم میگن سخت گیری میکنی..پدرم میگن یه همچین آدمی پیدانمیشه ...آیا ملاکهایی که دارم دور از عقل و دینه ؟؟آیا اشتباست... یه سوال دیگه اینکه من سوار هرماشینی میشم ازتاکسی تلفنی گرفته تا اتوبوس که برای مسافرت انتخاب میکنیم تو اکثراونهاترانه روشنه و پدرم که همراهم باشه اعصابشون خوردمیشه اگه من بگم میشه خاموش کنین...میگه ماشین خودشه ..دوست داره... من تو این مواقع چه کنم ؟؟امربه معروف که ازدستم برنمیادازطرف دیگه آهنگ گناه به گوشم میخوره... اعصابم به هم میریره..کلاآدمی هستم که اگه مثلاپدرم آهنگ روشن کنه عصبی میشم ..من چطور خشمم رو کنترل کنم .. حالاچه تواین موردیاموارددیگه ...متاسفانه یه مقدارآدم عصبی ام... ....ممنون میشم جوابم روبدین....ببخشید مزاحمتون شدم .... .دختری هستم سی و یک ساله..حقیقت من معیارهایی برای ازدواج دارم ...میخوام یه زندگی معنوی داشته باشم ..اهل ترانه وگوش دادن به آن نیستم ..در مجلس عروسی که درآن ازرقص و این آهنگهای غیردینی استفاده میشه شرکت نمیکنم ... دوست دارم بایکی ازدواج کنم که وسیله ای باشه واسم برای رسیدن به خدا نه دوری از اون ...نه طوری که این هدایای الهی رو از دست بدم.. ..یک زندگی معنوی میخوام ..خودم اهل خمس هستم و پرداخت میکنم ...اهل نماز و ... هستم ...دوست دارم بچه های معنوی تحویل جامعه بدم ....ولی تاالان یه همچین خواستگاری نداشتم ..من دنبال صددرصدنیستم ..همچین آدمی وجود نداره ..ولی تایه جایی هم کفو هم باشیم ..نه من توزندگی بااون شخص افسرده بشم نه اون بازندگی بامن ... مادرم میگن سخت گیری میکنی..پدرم میگن یه همچین آدمی پیدانمیشه ...آیا ملاکهایی که دارم دور از عقل و دینه ؟؟آیا اشتباست... یه سوال دیگه اینکه من سوار هرماشینی میشم ازتاکسی تلفنی گرفته تا اتوبوس که برای مسافرت انتخاب میکنیم تو اکثراونهاترانه روشنه و پدرم که همراهم باشه اعصابشون خوردمیشه اگه من بگم میشه خاموش کنین...میگه ماشین خودشه ..دوست داره... من تو این مواقع چه کنم ؟؟امربه معروف که ازدستم برنمیادازطرف دیگه آهنگ گناه به گوشم میخوره... اعصابم به هم میریره..کلاآدمی هستم که اگه مثلاپدرم آهنگ روشن کنه عصبی میشم ..من چطور خشمم رو کنترل کنم .. حالاچه تواین موردیاموارددیگه ...متاسفانه یه مقدارآدم عصبی ام... ....ممنون میشم جوابم روبدین....ببخشید مزاحمتون شدم ....


جواب :

سلام امربه معروف که واجب وضرویست ولی باشرایط خودش درمعیاری ازدواج اخلاق وایمان اصلی ترین موضوع هست ولی برخی دیگرازمعیارها امتیاز مثل تحصیلات شغل دولتی من دربخش کانال مطالبی را برای تشخیص واگاهی درزمینه شناخت همسر گذاشتم بنظرمی رسد ادم خیلی زود رنجی هستی باید ظرفیت روانی خودت افزایش بدی مخصوصا سن شما چون مقداری بالا رفته التهاب درونی داری وحرفی هم می شنوی زودتر عصبی میشی نگرانی شما از برخی ناهنجاریها بجاست ولی توصیه من این که شما بیشتر مطالعه کن که چگونه همسری باشی وچگونه مادری وبرخی ازملاک ها روبازنگری داشته باش ومن قبلا توکانال گذاشتم که چه روشی جواب میده

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#عصبانیت
#ازدواج