محل سکونت


سؤال :

S Kermani: باسلام. در یک پرسش و پاسخی فرمودید که زوج نباید در کنار پدر و مادر هیچ یک زندگی کنند و این نشانه استقلال فرد است. در صورتی که مواردی پیش می آید که مثلا به علت تنها بودن مادر و مشکل بیماری ناچارند در یک آپارتمان زندگی کنند ولی در دو طبقه مجزا. آیا این مسئله هم اشکال دارد؟


جواب :

سلام تحقیقات نشون میده به دلایل زیادی برخیاز رفتارخانواده شوهر باعروس مشکلاتی راایجادمی کند چون اونها قرارپدرمادری کند لذابرخی حرفهای انها بمعنی دخالت تعریف میشود وازطرفی عروس دردعوت دوستان ویا فامیلها دچارمشکل میشود یامهمانی برود بگوید یانه بهتره انسان احسان ونیکی به خانواده بکند سرکشی مداوم دارد اگه نیاز به مراقبت دارد پرستار بگیرد ولی اگرکسی دوست دارد ظرفیت روانی بالای دارد خللی درارتباط خودباهمسر وخانواده بوجود نمی اید مشکل نیست

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#محل سکونت زوج