صحبت نکردن


سؤال :

سلام.سه سوال ازخدمتتان دارم.مانه ماهه عقدکردیم وچیزی که نگرانم کرده اینه که هیچ حرف خاصی برای زدن بهم نداریم من برای شوهرم بارهاتوضیح دادم که حرف نزدن برای زن ومردسمه یه وقتایی خودم صحبت روشروع میکنم وازش نظرمیخوام ایشون فقط حرفاموتاییدمیکنه ونظری نداره بده بهشون میگم بایدازالان که توعقدیم الگوی زندگیمونوبسازیم سرش حرف بزنیم میگن زوده.حتی شده ازشون میپرسم شماچی برات مهمه بیشتربه چی فکرمیکنی میگن هیچی.مگه میشه ادم به چیزی فکرنکنه؟من بایدچکارکنم؟سوال دوم همسربنده چندین ماهه که دنبال کارمیگرده وهنوزمشغول به کاری نیست بابت همین هم همه ی فکروذکرش شده کار ابعاددیگه ی زندگی رو درنظرنمیگیره اصلاانگارمن وجودندارم فقط کارمهمه این وسط؛واقعاخسته شدم ازاین روندی که داریم سراین مسأله چندروزی هست که اصلاکاربه کاریشون نمیگیریم تاببینم اصلاواکنشی دارندبه اینکه من حضورندارم متاسفانه هیچ واکنشیوازجانب ایشون ندیدم واین باعث رنجش بیشترم شده.یعنی یه مردمیتونه اینقدربی تفاوت وخونسردباشه؟وسوال اخراینکه باوجودی که همسرم برای امدن به منزل مامشکل ندارن اماپدرشون مخالفت میکنن ونمیگذارندایشون شب رابماننداین مساله برای منی که هرهفته ازدانشگاه بخاطرایشون میرم شهرستان باعث رنجش شده وهمسرم هم نمیتونه حرفشوبه پدرش بزنه وسکوت میکنه تاجلوی دعواهای بعدیو بگیره بنظرتون چکاربایدکنیم؟


جواب :

سلام -1-مردها کلا کم حرف هستند مخصوصا و قتی که فکرشون درگیر یک موضوع مهم باشه که اصلا حواسشون به چیز دیگه ای نیست . 2-این هم به اون معنا نیست که شمامهم نباشید بلکه من فکر می کنم که چون ایشون زیاد به شما و زندگی خوب برای شما و شرمنده نبودن پیش شما فکر می کنه ،کار پیدا کردن براش تبدیل به یک غول شده و این سختترین لحظات برای یک مرده 3-بعدها که فکرش ارومتر بشه مقداری بیشتر حرف می زنه ولی شما انتظار زیادی از او نداشته باشید و شما حرفتون رو بزنید - 4-در این شرایط بحرانی ،شما باید به او ارامش بدید و پشتوانش باشید و کمکش کنید تا زمانی که انشاالله یک کار خوب پیدا کنه .واین ارامش دهی شما اون رو دل گرم می کنه .نه اینکه خودتون ناراحت بشید و توی این بحران بخواهید اون رو بسنجید. 5-شما که دختر فهمیده ای هستید باید مدیریت عاطفی همسرتون رو بدست بگیرید ونگذارید که تنها باشه و همین که اون رو زیاد ببینید و براش حرف بزنید ونوازشش کنید وازنظر جنسی هم خودتون رو بهش عرضه کنید ودر اون حالتی که هنوز به اوج لذت نرسیدید ودر اغوش هم هستید سعی بکنید که با او صحبت کنید و به او اطمینان بدهید که اگر برای دنیا ناراحت است شما همسر قانعی هستید و کمک او خواهید بود ونگران نباشد. 6-بعضی کارها را شما برا زیاد شدن روزی انجام بدهید وبه همسرتان هم بگویید انجام دهد .که بسیار اثر دارد : روضه گرفتن به نام خودتان وهمسرتان هر ماه یکبار-نماز اول و.قت که کلید روزی است -بیداری و دعا وقران در بین الطلوعین ،(یعنی به هر مقدار که می توانید بین اذان صبح تاطلوع خورشید بیدار باشید )-این ذکر را هر روز حد اقل 100 وحد اکثر 1000بار با توجه به معنا بگویید :ما شاء الله لا قوة الا بالله (هر چه خدا بخواهد انجام می شود همه قدرتها ونعمتها در دست خداوند است ) 7-در باره موضوع پدرشون هم ،از مادرشون بخواهند تا با پدرشون صحبت کنه واگر نمیشه نگران نباشید چون اگر سعی کنید تمام روز را باهم سپری کنید و فقط چند ساعت در شب از هم دور باشید ضرر شدیدی ندارد .

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها: