روابط جنسی مقعدی دردوران عقد


سؤال :

باسلام من دردوران عقدهستم وشوهرم تمایل زیادی ب رابطه مقعدی دارد یعنی در هفته دوبار اینکارا بامن انجام میدهد ومن چکارکنم که این عادت رو ترک کند توروخدا کمک کنید


جواب :

سلام این یک انحراف مشکلات شرعی پزشکی زیادی هم برای شما هم برای ایشون داره شما احساس ورنجی که ازاین موضوع می بری بگو وهمچین بررسی کن اصلا چرامرداینومی خواد یک وقت دوران عقدید عرفی هست وشما پایبندید به عرف ولی شما زن وشوهرهستید اگه احساس شما اینکه زندگیتون استقرارداره می تونیدزودتر عروسی کنید وگه فعلا مقدورنیست دخول کامل باشرایط پیشگیری کامل واینکه خانواده متوجه نشن انجام بدید شورجنسیتون افزایش بدید تکنیک وپوزیشن کارروتغییربدیدهمون لذت ببره ازپشت جلو بزاره یالای باسن فاطمی ! 1: ezdevaj.org//uploads/document/modireyat-jensi.pdf

عکس مشاور
مشاور: حسین جواوی
مدیر طرح

email edu.javadi@yahoo.com

کلید واژه ها:


#روابط جنسی _دوران عقد
سؤالات مرتبط