زمان پاسخ ب نیاز مرد


سؤال :

oOoSaeedehoOo: سلام ببخشید میخواستم بدونم این حرف درسته که باید مرد رو در زمینه جنسی منتظر گذاشت؟ تا عطش اون زیاد بشه؟


جواب :

این کار بعد از ازدواج میتونه منجر به رفتارهای غیر عادی همسر بشه و سردی روابط خانوادگی را به وجود بیاره یا ارتباطات ناسالم رای همسر به وجود بیاره

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها:


#عطش
#انتظار