برای دختردار شدن چه دعایی بخوانیم؟


سؤال :

برای دختردار شدن چه دعایی بخوانیم؟ ما بچه دختر می خواهیم و دختر دوست داریم. چکار کنیم که بچمون دختر بشه؟ چرا دعا برای پسر دارشدن هست ولی برای دختر دار شدن نیست؟ راهنمایی کنید.


جواب :

از مكاتبه تان با اين مركز بسيار خرسنديم و خوشحاليم با فردي مذهبي هم صحبت هستيم كه دررويارويي با دغدغه هاي ذهني اش راه زيباي مشورت را در پيش مي گيرد. اين را بدانيد كه يكي از نشانه هاي افراد عاقل و پويا، كسب آگاهي در زمينه هاي مورد نياز است. به خاطر اين فهم زيبا به شما تبريك مي گوييم و اميدواريم راهنماي خوبي برايتان باشيم. *** در زمينه پرسشي كه مطرح كرديد، توجه به نكات زير مفيد خواهد بود : 1. خداوند در قرآن کریم مي فرمايد : «لله ملك السموات و الارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور ؛ او يزوجهم ذكرانا و اناثا و يجعل من يشاء عقيما انّه عليم قدير». ملك آسمانها و زمين از خداست ، هر چه مى خواهد خلق مى كند، به هر كس بخواهد دختر و به هر كس بخواهد پسر مى دهد؛ و يـا هـم پسراني مـى دهـد و هـم دخترانى ، و هر كه را بخواهد عقيم مى كند كه او دانايى توانا است. ( سوره مباركه شوري، آيات شريفه 49 و 50) اين آيات شريفه به ما مي گويد كه برخي اوقات حكمت خدا ايجاب مي كند كه فردي تنها دختر داشته باشد، يا تنها پسر داشته باشد، يا هم دختر داشته باشد و هم پسر، يا اصلا فرزندي نداشته باشد. بايد به هر چه خدا در این زمینه ( و زمینه های دیگر زندگی) برايمان تقدير كند راضي باشيم (البته تمام تلاش خود را برای فرزندآوری انجام دهیم ولی اگر صاحب بچه نشدیم یا فقط دختر داشتیم یا فقط پسر، راضی به تقدیر خداوند باشیم)؛ این است رسم بندگی. 2. يكي ازدوستان مي گفت فردي را مي شناختم كه فرزند پسر مي خواست ولي چند فرزند دختر داشت و از خدا تقاضاي پسردار شدن مي كرد. تا در نهايت خداوند به او پسري داد كه معلول بود و نمي توانست حركت كند! شما بگوييد كه اين بهتر بود يا پسر دار نشدن. خداوند خواسته دل شما را مي داند، بهترين كار اين است كه شما از خداوند فرزندي پاك و با ايمان و سالم بخواهيد، حال هر چه مي خواهد باشد (دختر يا پسر). 3. پرسشگر گرامي دعاهايي كه براي پسردار شدن آمده است، به اين معني نيست كه اين نوع دعاها فقط مخصوص پسردار شدن است. شما مي توانيد آن را تغيير دهيد و اسامي و ضماير مونث به كار ببريد، مثلا دعايي كه براي پسردار شدن در مفاتيح الجنان آمده است را مي توانيد اينگونه بخوانيد : اللهم اني قد سميتها فاطمه يعني خدايا من نامش را فاطمه گذاشتم و ... (كيفيت دعا در مفاتيح الجنان آمده است). در قرآن اكثرا ضماير مذكر به كاربرده شده ولي خيلي جاها احكام و دستوراتي كه داده شده مربوط به زن و مرد است و معنايش اين نيست كه تنها مردان بايد آن را انجام دهند. دعاهايي كه براي پسردار شدن مي باشد را شما مي توانيد تبديل به دعاهايي كنيد كه مخصوص دختر باشد (تغيير اسامي و تغيير ضماير). 4. دعا، يعني خواستن و طلب كردن از خدا. شما اگر خواسته و آرزويي داريد و ذكري سفارش شده و ويژه آن پيدا نمي كنيد، مي توانيد با زبان و بيان خود از خدا بخواهيد و حتما در دعاهايتان مصلحت خدايي را هم در نظر بگيريد. يعني بگوييد خدايا اگر مصلحت اين است كه من دختر نداشته باشم، دختر نمي خواهم ولي اگر امكان آن وجود دارد، من علاقه به دختري سالم، پاك و با ايمان دارم. خدا خواسته هاي دل ما را مي داند و اگر با بيان خود هم از او بخواهيم، در صورتي كه با حكمتش متعارض نباشد و مصلحت ايجاب كند، حتما آن را برآورده مي كند. 5. البته متخصصان پزشكي روش هايي را براي اينكه احتمال دختر دار شدن يا پسر دار شدن را افزايش دهند مطرح كرده اند، ولي نمي توان گفت كه با عمل به آن ها جنسيت فرزند هماني مي شود كه ما مي خواهيم؛ مثلا گفته شده : - املاح خون مادر در تعيين جنسيت فرزند نقش دارند؛ اگر ميزان سديم و پتاسيم بالا و ميزان كلسيم و منيزيم خون پايين باشد بچه پسر و برعكس آن بچه دختر مي شود. - محيط اسيدي يا قليايي واژن هم در تعيين جنسيت نقش دارد . محيط اسيدي، كروموزوم y را از بين مي برد، پس براي پسر شدن نوزاد، محيط بايد قليايي و براي دختر شدن محيط بايد اسيدي باشد. به ارگاسم رسيدن زن، محيط را قليايي و احتمال پسر شدن را افزايش مي دهد. براي اسيدي نمودن واژن مي توان قبل از نزديكي با محلول رقيق شده سركه ( سركه و آب) براي شستشوي خود استفاده كنيد تا محيط اسيدي شود. - زمان نزديكي اگر 2-3 روز قبل از تخمك گذاري باشد بچه دختر و اگر كمي قبل يا كمي بعد ( حوالي تخمك گذاري ) باشد بچه پسر مي شود. به هر تقدير نظر ما اين است كه از خداوند فرزندي سالم، پاك و با ايمان بخواهيد و روي جنسيت او حساس نباشيد. نویسنده : علی حسینعلی پور

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها:


#توليد مثل و تنظيم خانواده