ممی خواهم رفیق قرآن شوم ولی...


سؤال :

سسلام . شمادرست می فرمائید ولی نمیدانم چطوربااین مسئله مقابله کنم ودوباره انگیزه خودرابه دست اورم دچارسردرگمی عجیبی شده ام واحساس می کنم اراده خود راازدست داده ام چطور رفیق قران شوم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با روزی چند خط...

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی