نظر دیگران


سؤال :

سلام.به نظر شما نظر دیگران در رابطه با زندگی زناشویی چقدر مهم است؟بسیاری از افراد حتی در کوچکترین مسائل هم دخالت می کنند،چطور می توان تاثیر نپذیرفت؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم کسی که تاثیرپذیر از دیگران باشد هیچوقت روی آرامش را نمی بیند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی