نظرتون راجع به قانون جذب چیه


سؤال :

با سلام طاعاتتون قبول باشه نظرتون راجع به قانون جذب چیه


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگرچه تکنیک ها و مهارت های رفتاری می توانند موثر باشند ولی هیچوقت موجب رشد در کسی نمی شوند . رشد محصول سعی و ممارست ست که از یک نگاه و نگرش تمیز و سپس تلاشی مستمر بدست می آید . لذا فراگیری تکنیک برای جلب منافع از روح بلند انسانی دور است . یا اینکه آدمی گرفتار میلی بشود و بعد بخواهد که روش کسب چیزی یا کسی را بر حسب میلش یاد بگیرد نشان از پستی او دارد . هم پستی ذلیل شدن برای کس یا چیزی . هم پستی ذلیل کردن از کس یا چیزی . منظورم این است که اصلا چنین خواستنی : که کسی را جذب کنیم خودش ضعف و ذلت و رذالت است . اما اینکه انسان واجد ویژگی هایی بشود که در آنها عظمت هایی فراهم شود که این عظمت ها آدمهای بزرگ را به خود دعوت کند ، مطلوبی ست که ناشی از همان رشدی ست که گفتم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی