تحت تاثیرقرارمیگیرم


سؤال :

سلام شرمنده پیرو سوال قبلی وقتی درجمع هایی قرار میگیرم که وضعیت حجابشون مثل قبل ازخودم بوده تحت تاثیرقرارمیگیرم به جزقرارنگرفتن دراین جمع ها چه راه حلی رو پیشنهادمیکنین؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دختر عزیزم ! ما بنده خداییم . آنهایی که سبک زندگی شان نشان بندگی ندارد و به آنچه پروردگارشان ناراضی ست مشغولند ، آدمهای ضعیف و ذلیلی هستند که برای خوشامد و به به گویی چند آلوده در و برشان اسباب بازی دیگرانند. دنیا معبری ست که ما از مسیر آن به سمت خدایمان در حال سفریم . آنهایی هم که پشت به بندگی خدا کرده اند هم در همین سفرند اگر چه مشغول و سرگرم به دنیایند و چنان شیطان اغوای شان کرده است که یادشان رفته چه کسی خلقشان کرد ، چه راهی پیش رویشان گذاشت و فردا در محضر چه کسی حاضر می شوند . دخترم ! قرآن می گوید آدمها به محضر خدا یا فائز می آیند : یعنی سرافراز . با چهره هایی خوشحال و شادمان . و وقتی می رسند خداوند از آنها راضی ست و بهشت و نعماتش آنها را سلام میدهد . و گروه دیگر خائض می آیند یعنی سرافکنده و پریشان . و چهره هایشان آنروز سیاه و درهم تنیده و نگران است . جهنم فریاد می زند بشتابید که من مدت مدیدی ست برای شما داغ شده ام . سیما ی خوب ! تو جزو آنهایی باش که سیمایشان شادمان و خدایشان خشنود است اما اینکه در جمع کسانی حاضر می شویم که مشغول غفلتند ، کار ما آن است که از آنها یک سیمای خوب و خداپسند و متین بسازیم . تو در برابر آنها نه تنها نباید خودت را ببازی که رسالت داری آنها را هم از غفلتشان بیرون بیاوری . یکی دیگر از کارهایت معاشرت با کسانی ست که بطور حقیقی ( نه ادعا و سطحی ) به بندگی خدا مشغولند تا با دیدار و دوستی آنها، هم رشدت را بیشتر کنی و هم از هم نشینی با آنها شادمان و مسرور شوی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی