ترس و افکاربد


سؤال :

باسلام اقای دکترشمافرمودیدکه من بایدازگذشته عبرت بگیرمومراقبت کنم درواقع من اینکاروکردم ازدواج باهمسرم بزرگترین نعمتی بود که خدابمن عنایت کردانگارکه خدادستموگرفت ومنوازگودال لجن بیرون کشیدمن بعد ازدواجم خداروشکرهیچ خطایی رومرتکب نشدم ونمیشم خودمم اینومیدونم ولی این روزاانقدردرموردخیانت میشنویم ومیبینیم که آدم به خودشم شک میکنه من انقدرمواظب خودم هستم که این مواظبت یه ترسی درمن بوجودآورده وهمش بخودم میگم نکنه خدایی نکرده منم همچین کاری بکنم واقعاناراحت میشم وبعدش ترسای دیگه به سراغم میادوناامیدمیشم واعتمادبه نفسموازدست میدم واینانمیزارن که من اونطورکه بایدتوی درسام وکارام موفق بشم -آقای دکتراتفاقاتی که افتاده باعث شده روحیه من بدبشه ومن احساس کنم که اون نشاط قبلنوندارم من قبلاخیلی بخدانزدیکتربودم یه رابطه معنوی خیلی قشنگی باخداداشتم ولی حالااون احساسادرمن خیلی کمرنگ شده چکاربایدبکنم؟آقای دکترمن تصمیم گرفتم خودموعوض کنم وبهتروزیباترزندگی کنم ولی تواین راه بعد خدابه کمک شمااحتیاج دارم-آیامن میتونم تامدتی ازطریق همین سایت باشمامشاوره داشته باشموازراهنمایی های شمابهره مندبشم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آنچه شما را می رنجاند ، وجود زشتی ها و خیانت ها نیست ، مشغول کردن ذهن و فکرتان به آنهاست آدمی میزان آرامشش برمی گردد به موضوعاتی که در ذهن و فکرش مشغول به آنهاست . وقتی این همه مسایل زیبا و خداپسندانه وجود دارد که به آن فکر کنیم چرا باید به این افکار مسموم ذهنمان را آلوده کنیم ؟! چیزهایی که باید به آن فکر کنی و دنبالش باشی اینهاست : / شناسایی ضعف های رفتاری و گذاشتن برنامه در جهت اصلاح آنها / تقویت مناجات با خدا / تقویت اعمال عبادی و دستورات خداوند / دعا در حق کسانی که به گردن ما حق دارند ، انبیاء الهی ، امامان ، والدین ، مربیان و مومنین عالم / برنامه مطالعه مطالب مفید و سازنده و رشد دهنده / گفتگو در باره چطور صبور باشیم ، چطور رنجور نباشیم ، چطور خیرخواه باشیم ، چطور حسود و بدبین نباشیم ، چطور ... / توجه به نیازهای بندگان محرومی که دور و بر ما زیادند و کمک به آنها خدا را خشنود و گره کار آنها را باز می کند می بینی چقدر کار داری و تو ذهنت را به مسایل پست و بی ارزش مشغول کرده ای ؟! آدمهایی که دوست دارند در گفتگوهایشان از این چرت و پرت های ناامن کننده بزنند ، به درد ارتباط نمی خورند . با کسانی معاشرت کن که سالم باشند و حرف رشد بزنند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی