فکر انسان رشد نکند


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم چه عواملی سبب می شود فکر انسان در جهت مثبت و منفی فعال نباشد، خالی خالی باشد، رشد نکند، خلاقیت نداشته باشد، در کودکی مانده باشد، برای حل مسائل راه حلی نداشته باشد و....


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم البته ذهن و فکر آدمی هیچوقت خالی نمی ماند حتی در خواب ، چه برسد به خالی خالی !! اما آنچه می تواند در افراد متفاوت باشد قدرت ادراک ، استنباط و تحلیل و شناخت است و این تفاوت به مسایلی چون : استعداد الهی - سیر تربیت فکری در کودکی و پس از آن - آرمانهای فرد - میزان ارزش و اهمیت به خود و کارکردها - آشنایی با علوم بویژه علوم الهی که سرشار از برهان بوده به ورزش شناخت کمک بی بدیلی می کند - و مطالعه که بویژه مطالعه در آثار ائمه معصومین که سرآمد شناخت و معرفت هستند و خواندن و خواندن و خواندن و خواندن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی