هیچ دوستی ندارم


سؤال :

سلام.پسری ۳۳ ساله هستم همیشه احساس میکنم هیچ دوستی ندارم وتنها هستم در محل کار نیز بیشتر مواقع حوصله هیچکس را ندارم و میل ندارم با کسی صحبت کنم و همکارانم نیز به من گوشزد میکنند تو همیشه گرفته ای و چهره خیلی غمگینی داری اگر شخصی دو بار یک موضوع را از من بپرسد ناراحت میشم.ممنونم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تو بیجا کرده ای که با 33 سال سن ، پسری!!! فقط پسرها هستند که از ازدواج به بهانه های جوراجور فرار می کنند . مردها ، مرد میدان ازدواج اند یا پرهیز تو از اقدام به ازدواج ناشی از همین ضعفی ست که داری . و یا گریز از ازدواجت منجر به این نشانه هایی ست که گفته ای . لازم است به کمک یک مشاور مجرب یا روانپزشک حاذق ، وضعیت روانی و ساختار شخصیتی خودت را ارزیابی کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی