فردی بی حرمتی خرد یا کلانی اعمال می کند


سؤال :

متشکرم، امیدوارم این مفاهیم برای این رده سنی قابل درک باشد، موضوعی دیگر: در این دنیا برای پیامبر نیز پیش آمد که به محضرشان جسارت کردند، زمانی که این شرایط برای من پیش می آید که فردی بی حرمتی خرد یا کلانی اعمال می کند حتی در حدی که بگوید \"برو بابا!\" من ناراحت شده و سیستم دفاعی ام مختل می گردد. این قضیه به همین جا ختم نمی شود این کدورت در قلبم می ماند و موجب کاهش رابطه من با مخاطب و در صورت عدم رجوع و دلجویی او، به قطع رابطه منجر می شود. مساله اصلی من این است که در لحظه ی اعمال این برخورد ناصواب، سپری که مانع اصابت آن به من می شود و مجال برخورد درست را فراهم می کند از دست می دهم. سپاس


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برو بابا تو هم با این تاثیرپذیری هایت !! اشکال از بدآمدن نیست که طبیعی ست که آدمی تایید و همراهی و همدلی را دوست دارد و از برخورد و بدرفتاری و جسارت دیگران آزرده می شود . اگر این احساس معمول نبود ، قرار بود با چه چیز مقابله کنیم ؟! رشد چه طوری بدست می آمد ؟! نخواه که تاثیری نیاید ، بخواه که تاثیر در تو دوام نیاورد و مسایل بعدی را نسازد مثلا در همین نمونه ای که گفته ای : وقتی شنیدی از کسی که گفت \" برو بابا \" و تو بدت آمد ، به همان فرد علی رغم بروز رنجشت ، مهربانی کن و عنایت خوب داشته باش . اشکال از آنجایی شروع می شود که تو بعد از شنیدن \" برو بابا \" ، واقعا میروی و دیگر نمی خواهی رنگ آن فرد را ببینی !! اشکال از آنجایی ست که تو با یک برو بابا ، به هم می ریزی و دیگر ترک دیدار و رفتار مساعد با گوینده برو بابا را می کنی بعد از مدتی درست عمل کردن ، هیچ بعید نیست گوینده برو بابا بگوید : بیا بزرگوار !

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی