کمک


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام دوباره و خسته نباشید خدمت دکتر حبشی آقای دکتر حبشی از شما خواسته بودم که برایم همسری پیدا کنید اما الان میگم نه شاید بگید چرا . عموهای من از شیراز آمده بودند و هرکدام از بچه های خود تعریف می کردند و از افتخاراتشان می گفتند که همه ی این ها چوبی شد و بر سر ما از دیروز به وسیله خانواده می خورد .که اونا اگر دختر بازی می کنند اگر هرکاری می کنند اما درس می خوانند افتخار کسب می کنند و نسیب پدرومادرشان می کنند اما شما ها بی عرضه هستید با هیچ کس ارتباط نداشتید رفیق بازی که نمی کنید درس نمی خوانید مایه ی خجالت خانواده هستید .امشب با خودم تصمیم گرفتم که اگر تونستم زبانم رو تکمیل کنم و به وسیله کار کردن خودم کسب درآمد کنم و هزینه تحصیلم را بدهم چون پدرم امروز گفت اگر معدلت بیست نشد مثل اونا دور دانشگاه رو خط بکش و برو دنبال حمالی و خرج این سال هایی را که برایت کرده ایم را بیار یا این اتفاق برام می افتد که قسمت خوبش هست یا اینکه مجبور می شوم خووووووووووووود کشششششششششششششششششششی کنمبسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام دوباره و خسته نباشید خدمت دکتر حبشی آقای دکتر حبشی از شما خواسته بودم که برایم همسری پیدا کنید اما الان میگم نه شاید بگید چرا . عموهای من از شیراز آمده بودند و هرکدام از بچه های خود تعریف می کردند و از افتخاراتشان می گفتند که همه ی این ها چوبی شد و بر سر ما از دیروز به وسیله خانواده می خورد .که اونا اگر دختر بازی می کنند اگر هرکاری می کنند اما درس می خوانند افتخار کسب می کنند و نسیب پدرومادرشان می کنند اما شما ها بی عرضه هستید با هیچ کس ارتباط نداشتید رفیق بازی که نمی کنید درس نمی خوانید مایه ی خجالت خانواده هستید .امشب با خودم تصمیم گرفتم که اگر تونستم زبانم رو تکمیل کنم و به وسیله کار کردن خودم کسب درآمد کنم و هزینه تحصیلم را بدهم چون پدرم امروز گفت اگر معدلت بیست نشد مثل اونا دور دانشگاه رو خط بکش و برو دنبال حمالی و خرج این سال هایی را که برایت کرده ایم را بیار یا این اتفاق برام می افتد که قسمت خوبش هست یا اینکه مجبور می شوم خووووووووووووود کشششششششششششششششششششی کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم کسانی که افکار و تشخیص هایشان را تحت تاثیر دیگران می گذارند ، بازیچه های احمق و مسخره ای هستند که از خودشان فهم روشنی ندارند اگر پدر شما عقل و دریافت و فهمش را به دیگران واگذار می کند از این تعریف مستثنی نیست . اگر تو هم بخواهی با چند تحریک عمو و پدر ، جهت گیری هایت را تغییر دهی هم در همین دایره قرار می گیری. آدم های ارزشمند خودشان می اندیشند و از حرفهایی که می شنوند تشخیص درست و غلط میدهند ، نه اینکه تاثیر کردن نکردن بگیرند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی