تفاوت ایجاد شده بین خانواده و دانشجو


سؤال :

در حال حاضر دانشجو هستم و بخاطر تفاوت های ایجاد شده از لحاظ فکری بین بنده و خانواده زندگی با آنها برایم لذت بخش نیست. هرچند آن ها را دوست دارم اما نمیتوانم در کنارشان باشم هرچند هیچوقت جدل نمیکنم و همیشه سکوت میکنم اما بسیار برایم آزار دهنده است. دوست دارم تنها زندگی کنم و این تفاوت های فکری روز به روز بیشتر می شود اما دیگر نمی توانم و برایم بسیار سخت شده است.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه می گویید تفاوتهای فکری ( هرقدر هم جدی و عمیق و واقعی باشد - چون بسیاری از تفاوتهایی که جوانان از آنها نسبت به والدینشان شاکی اند متوقف در برداشت های نسلی ست و تفاوت حقیقی نیست ) موجب عدم تحمل شما در همزیستی با والدینتان شده است ، معرف ضعف شماست که باید بجای فرار از آن به درمان آن بپردازید . بنظرتان اگر در آینده فرزند شما بخاطر همان فاصله نسلی یا هرعامل دیگری با افکار شما زاویه پیدا کرد توصیه می کنید شما را رها کرده برود جداگانه زندگی کند؟! قطعا چنین رایی نمی دهید. یاد بگیرید اگر افکار صحیح و سالم و مبارکی دارید را منتقل کنید و اگر افکارتان کوتاه و زشت است رهایش کنید و اگر افکار سالمی دارید که از انتقال آن به دیگران عاجزید ، بر حسب لطف و خدماتتان با خانواده رفتار کنید . اگر جوانی تان با این سستی همراه شد هرگز قادر نیستید در آینده مرد موفق را در خودتان بیابید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی