مسافرت با پدر و مادرم


سؤال :

با سلام پدرم از من خواسته است که برویم مسافرت. البته پدرم گفته که من ماشین خودم می ایم و شما با ماشین خودتان. لذا برنامه ریزی کردم که سه یا چهار روز با پدر و مادرم برویم سفر. نظرتان و توصیه هایتان چیست؟ هزار بار ممنون. راستی اقای حبشی واقعا خوب مشاوره می دید. انشاا... خدا از بزرگی کمتون نکنه.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سهم ارتباط و لطف به همه را بده تا دچار مشکلی نشوی مثلا توجه به همسر را برای عنایت به پدر گم نکنی و عنایت به پدر را با حذف همسر انجام ندهی در سفر هرمقدار که شد آمد و شد و توجه اختصاصی برای خانمت بگذار مدیریت امور را هم خودت بدست بگیر

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#سفر