با وجود این اوضاع زندگی


سؤال :

سلام. پدرم از ابتدای ازدواج با مادرم به او اجازه بیرون رفتن نمی داد و به نیاز های ما توجهی نمی کرد.مثلا اگر خودش گرسنه میشد نان می خرید.تنها به خودش فکر میکند و تا الان هم زورهاو ظلم های زیادی به من ،مادرم و خواهرم کرده و میکند. ... می خواهم بدانم من با وجود این اوضاع زندگی که دارم آیا میتوانم ازدواج موفقی در آینده داشته باشم؟ هنوز هم وقتی خواستگاری تماس میگیرد، می گوید به من ربطی ندارد و ما ناچارا آنها را رد می کنیم!


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بابای تو همانطور که تشخیص داده ای آدم مرتب و سالمی نیست و مفهوم خانواده برایش ارزش چندانی ندارد اما اینکه ویژگی بابای شما باعث شود شما نسبت به خودت ، زندگی و تصمیم ازدواجت ناامید بشوی هم از ضعف توست . مراقب باش خودت را به غلط های بابایت پینه نکنی . اینکه چنین بابایی چطور روی روان آدم راه می رود و تحملش چقدر آزاردهنده است را بخوبی میدانم ، اما باید بلد باشی خودت را از این نشانه ها درامان نگهداری و نگذاری روانی که باید فردا همسری زیبا و مادری قشنگی داشته باشد زیر چرخ غلط های بابا له شود یک کار بزرگ تو این است بدانی و بتوانی خودت را مدیریت کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی