انتخاب شغل یا تربیت و سازندگی؟


سؤال :

من در حال حاضر بخاطر مشکل مالی و نیازهای مالی خودم و خونواده م نیاز به داشتن شغل دارم ... از طرفی میدونم نیاز امروز ما تربیت و سازندگیه ... دوست دارم در این زمینه وقتم رو بزارم ... آیا برطرف شدن نیاز مالی مو -با توجه به اینکه دختر هستم - به خدا بسپارم و وقتم رو بزارم روی مطالعه و تدبر و تجربه در این اامر و حتی به حوزه برم یا اینکه شغلی پیدا کنم و در کنارش به این مورد بپردازم ... اما در این صورت دیگه بیشتر وقتم رو باید روی مطالعه درسی و کار بزارم ... لطفا راهنماییم کنید...


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم منعی ندارد شما فعالیت خوب و مناسبی را انتخاب کنید که امکان کسب مالی هم از آن باشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی