آشفتگی و پریشانی ذهنی...


سؤال :

سلام ... ممنونم بابت همه زحمات و کمکهاتون ...سوالم این است : افکارم خیلی آشفته و ذهنم خیلی مشغول است ... نیازهایی که دارم قدرت بر برآوردن اونها به شکل صحیح ندارم ... دل نگرانیها برای خانواده و دیگران ... نداشتن نظم در سبک زندگی ...پراکندگی و شلوغی ذهنم رو اذیت میکنه ...نیاز به یک نظم دارم ...اما نمیدونم چطوری به این همه فکر و خیال نظم بدم و از زندگیم راضی باشم ...یعنی مطمئن باشم این مسیر مسیر درسته زندگیه و من کجای این مسیرم ...لطفا کمکم کنید...


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما بجای این رنج ها و نگرانی های بی مورد که فایده ای ندارد و بجای انتظارات زیادی از خودت ، به خوبی هایت بپرداز

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی