عادت به دروغگویی


سؤال :

سلام استاد یه سوالی از حضورتان دارم اگر کسی بداند که عادت به دروغ گفتن دارد حتی جاهایی که اصلا لزومی ندارد و هیچ نفعی هم برایش ندارد و فقط از روی عادت باشد چطور میتواند این عادت را ترک کند در حالی که خودش به این باور رسیده که این عادت بد را پیدا کرده و البته تحت تاثیر عادت دروغگویی خانواده اش به این مشکل دچار شده بنظر شما چگونه این عادت را کنار بگذارد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دروغگویی های بی سود و بی نتیجه که با گفتن آنها هیچ طمعی برای فرد حاصل نمی شود ، نوعی بیماری ست برای رهایی از این اختلال ، برای خودتان جریمه بگذارید ( جریمه های سنگینی که از پیش آمد آنها بهراسید ) و نیز به همه اطرافیانتان بسپارید که اگر از من دروغی شنیدید بدون هیچ ملاحظه ای فوری و صریح به من تذکر بدهید و جلویم را بگیرید و هرگز با من مماشات نکنید تنها کسانی می توانند این اختلال را در خودشان درمان کنند که بوسیله این دو روش با این اختلال مبارزه کنند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی