بازگشت به نرمی و لطافت و ظرافت زنانه


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم در رابطه با زنانی که روحیات مردانه بیشتری دارند برای بازگشت به نرمی و لطافت و ظرافت زنانه باید چه تمریناتی را انجام دهند و چه اقداماتی لازم است که انجام دهند . ودر صورت نیاز به مشاور لطفا مشاور معرفی کنید .ممنون


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم از هر رفتاری که تایید کننده و تشدید کننده آن روحیات است پرهیز کنید مثل : اظهار نظر / دستور دادن / بحث کردن / ثابت کردن / مدیریت کردن / سرپرستی دیگران / و ...

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی