عاقبت بخیری


سؤال :

سلام آقای دکتر ... من همه ش میترسم عاقبتم مثل امتال شمر بشه ... چون در مبارزه با هوای نفس و استقامت در شرایط مختلف قوی نیستم و البته از مسیر پله پله هم آگاهی ندارم مسیری که استاد علی صفایی حائری (ره) دارند را نتوانستم از بین کتابهایی که از ایشون دارم پیدا کنم - منظورم نقشه ی صحیح حرکت و دونستن اینکه کجام و چه باید بکنم که بهتر برسم و به انحراف نیفتم ...


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از عواملی که ما را به مراقبت از خویش می رساند خوف از زشتی و معصیت است و این چیز خوبی ست مادامیکه بصورت خوره روحی و وسواس فکری در نیاید یاد بگیر خوفی خوب است که مقدمه مراقبت و پرهیز می شود نه فشار فکری

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی