اخلاق


سؤال :

سلام اقای دکتروقت بخیرمن درمحیط کاری خود ملاک عمل ام فقط ضوابط و مقررات واین خیلی وقت باعث این شده که همکارانم از من ناراحت شوند ومن فردی تنها در اداره باشم خواهشمندم من را راهنمای نماید


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم ضوابط و مقررات مانع از رعایت حرمت ، ادب ، رسیدگی ، عنایت ، بذل و کمک به دیگران نیست آنچه شما را از اطرافیانتان دور می کند قانون شناسی شما نیست ، بلکه محدود و منحصر بودن عرضه ها و عنایت های شما در سطح تکالیف تان است آدمی می تواند از هر خطا و خیانت و پارتی بازی و گروه گرایی و رفیق بازی و امثال این غلط ها دور باشد و خیلی هم مهربان و برس و فداکار و محبوب قلوب

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی