مدیریت رابطه همسر با مادر شوهر


سؤال :

سلام بخشی از پاسخ شما به سوالی درباره تنش بین همسر و مادرشوهر اینگونه بود: وقتی از رفتار زشت دیگری برایت گزارشی آوردند ، گزارش آورنده را توبیخ کن و بگو وقتی پیش من عزیز می شوی که خبر لطفت به دیگری را برایم بیاوری. باید دلخوری و رنجهایشان را از هم، پیش تو بیاورند. این دو با هم تعارض ندارند؟! باید دلخوری ها را گوش کرد و بها داد یا توبیخ کرد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اقدام اولی که گفته ام برای ترک رفتاری ست که همسر یا مادر شما به آن عادت کرده اند و شما هم پیش از این با توجه نشان دادن خودتان فراهم کرده اید و لازم است آنها بدانند که پس از این سعی برای تخریب کردن دیگری ( نه شرح مسئله) پیش شما واکنش عکس دارد .

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مادر شوهر