در برابر خونواده م چطور صبور باشم تا عاق والدین نشم ؟


سؤال :

آقای دکتر ... من احساس میکنم مدتیه که در کنترل نفس خودم ضعیف شدم ؛ لطفا راهنماییم کنید که برای قوی شدن و کنترل نفس چکارهایی کنم ؟ فرمودید : نفس شما درخواست های فراوانی دارد که حوزه های مختلفی از نظر رفتار پیدا می کند که به دنبال آن راه حل هم فرق می کند موضوعتان را جزئی و موردی توضیح دهید .... مثلا گاهی فکر گناه به سراغم میآید و نه همیشه اما گاهی اوقات کنترل این افکار برام دشوار میشود - منظورم افکار مربوط به مسائل جنسی است - بارها و بارها به خدا پناه بردم که هروقت به سراغم آمد خودم را غرق نکنم و فورا به کاری مشغول شوم ؛ خدا رو شکر 99 درصد مواقع کنترل میکنم اما از آن یک درصدی که کنترل از دستم خارج میشود میترسم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم گناه از کردار و عمل قبیح شروع می شود افکاری که از آمدن آنها بیزار و بری هستیم ، معصیت نیستند کمک هایت را به اصلاح رفتار دیگران نباید در معرض افراد دیگر مطرح کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی