طرز برخورد با افراد پرتوقع


سؤال :

با سلام برخی از انسان ها که بین دوستان و فامیل هایمان هم یافت می شوند بدون آنکه لطفی به من کرده باشند از من توقع محبت دارند و اگر هدیه ای برایشان بخرم و خیلی گران نباشد بداخلاقی می کنندغافل از اینکه خودشان هیچ کاری برای من نمی کنند، بعضی وقت ها می گویم به ایشان هیچ لطفی نکنم اما وجدانم نمی گذارد.چگونه رفتار کنم بهتر است؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم لطف ، انتخاب لطف کننده است و اگر انتظار لطف گیرنده باشد و یا ترس لطف دهنده از شکایت و رنجش لطف گیرنده باشد ، دیگر معنی لطف ندارد و در فایل توقع و انتظار و سعی برای جلب توجه و رضایت دیگران قابل دسته بندی ست شما خودتان را به هیچ انتظار و بایدی متوقف نکنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی