دعوای شوهر با پدر شوهر و قهر همسرم


سؤال :

با همین حرف بحث بین شوهرم با پدر شوهرم و برادر شوهر بالا گرفت تا اینکه من چند بار خواستم شوهرمو ببرم بیرون تا اروم بشه ولی نمیتونستم !! دوباره به شوهرم گفتم برو بیرون تا ارومتر شی حالا هم شوهرم گذاشت رفت چه خاکی تو سرم بریزم بدبخت شدم بگید تورو خدا چکار کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم هیچ بدبخت نشده اید و فقط کافی ست برخوردهایتان را اصلاح کنید در روابط بین خانوادگی همسر هیچ ورودی نداشته باشید . اگر در اتفاقات بین آنها ساکت بودید خانم فهمیم و باوقار و عاقلی بودید که دیگران هم از شما برای مسایلشان راهکار می گرفتند . یعنی اگر پیش شما بین شوهر و سایر اعضاء خانواده اش کتک کاری هم شد ، وارد نشوید و بگویید من به خودم اجازه نمی دهم در مسایلی که مربوط به من نیست وارد شوم از قهری که کرده اید از همسرتان عذرخواهی کنید و بگویید من نباید آنجا را ترک می کردم ولی چون فشار روحی حرفهای برادرتان برایم قابل تحمل نبود خارج شدم که اتفاق وبرخورد بدتری پیش نیاید این اتفاق را در روابط با خانواده همسر دخیل ندهید و آنگونه عمل کنید که شوهرتان انتظار دارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#پدر شوهر
#برادر شوهر
#قهر