در برابر خونواده م چطور صبور باشم تا عاق والدین نشم


سؤال :

سلام آقای دکتر فرمودید : کمک هایت را به اصلاح رفتار دیگران نباید در معرض افراد دیگر مطرح کنی من متوجه منظورتون نشدم ... در مورد کنترل نفس نفرمودید چه کنم که قوی شوم و بر نفس خود غلبه کنم چون بعضی افکار زمینه گناهان کبیره هستند و آدم را به گناه نزدیک میکنند و خدا در قرآن فرموده به این گناهان نزدیک هم نشوید .... خواهش میکنم بگویید چه کنم تا قوی شوم و هرگز هوای نفسم بر اطاعت خدا غلبه نکنه چون خیلی ازین افکار میترسم و واقعا کمک میخواهم ...


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اولا خداوند به افکار بدی که از آنها بیزاریم و مقدمه عمل زشتی نمی شود ، مواخذه ای برای بندگانش قرار نمی دهد افکاری معصیت محسوب می شوند که از ایجاد آنها خوشحال می شویم و از آنها دفاع می کنیم و مقدمه عمل زشت می شوند نصیحت باید در خلوت باشد نه پیش روی دیگران

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی