آیا مشکل از من است؟؟


سؤال :

الان میبینم دخترهایی که با پسرها راحت بودند یا حتی دوست بودند ازدواج کرده اند و خیلی هم خوشبختند ولی منی که همیشه مراقب بودم با وجود اینکه کمالات زیادی دارم به لطف خدا ، هنوز ازدواج نکرده ام .البته خواستگار داشتم ولی برای هم مناسب نبودیم(منظورم این است که مشکلی در خانواده ام نیست )و فکر میکنم حتما من مشکلی دارم در رفتارم و همین حیای بیش از حد و مراقبت بیش از حد و دوری از هر صحبت و توجهی اشتباه بوده.البته بخش خیلی زیادی از این رعایت ها بخاطر این بوده و هست که فکر میکردم خدا اینگونه میپسندد و دوست دارد ولی حالا دچار تردیدم نسبت به رفتارهایم که آیا واقعا خدا اینگونه میخواهد یا من دچار تند روی شده ام و حالا روش درست چیست؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم در اینکه شما در این سن نیاز به ازدواج داری نیازی طبیعی و معرف سلامتی جسمی و روانی شماست و نه تنها اشکال نیست که حسن است و در اینکه ذهنت درگیر مسئله ازدواج باشد و مسایل پیرامونت را با حساسیت مربوط به آن طی کنی هم امر عادی ست و نیز اینکه از تذکرات مربوط به آسیب دچار یک پرهیز و نگرانی شده باشی هم ،اگر چه هم تذکر دهنده و هم تذکر گیرنده درست عمل نکرده اند ، اما چیز عجیبی نیست لذا از اینکه گمان کنی دچار اشکالی جدی هستی و ... مثل اینها ، باید ذهنت را خالی کنی آمیخته شدن و درگیر شدن و فرار کردن از جنس دیگر ، همه بد و مخرب است نه آنهایی که وارد ارتباط و مذاکره و خوش و بش و بگو بخند با پسران می شوند روان آرامی دارند و نه آنها که مثل جن و بسم الله از جنس دیگر فرار می کنند در رفتار سالم و عادی و طبیعی مراوده ها در محیط های اجتماعی بر حسب ضرورت و نیازهای معمولی و کاری و تاثیر نپذیرفتن از حالتها روش برخورد درست است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رشد فردی